Nawabganj Nagar Palika Member

5/5 (2)
Advertisements
Advertisements
वार्ड का नामउम्मीदवारशैक्षिक योग्यतापार्टी का नाममोबाइल नं०प्राप्त वैध मतप्राप्त मत %
1-पडाव पश्चिमी मध्यसुधा देवीस्नातकनिर्दलीय879556707127963.27
2-कहरान मध्यजगदम्‍बास्नातकनिर्दलीय991942421110133.01
3-मुटठीगंज पूर्वीमो0 रहीशप्राईमरीनिर्दलीय991957640613736.24
4-कहरान पश्चिमीवेद प्रकाशइंटरनिर्दलीय945017413113727.29
5-चांई टोला पूर्वीभरत चन्‍द्रजूनियर हाईस्कूलनिर्दलीय99184898199228.84
6-पोख्ता दरवाजामिसबाहुन निशांजूनियर हाईस्कूलनिर्दलीय979275029912229.19
7-पडाव मध्य पूर्वीरिजवानजूनियर हाईस्कूलनिर्दलीय983955785410129.62
8-बाज पुरवामंजूहाईस्कूलभारतीय जनता पार्टी916184989919356.1
9-रेलवे कालोनीराजेन्‍द्र प्रसादप्राईमरीनिर्दलीय983848336220256.42
10-सुगरमिल पश्चिमी पूर्वीसौरभ सिंहस्नातकभारतीय जनता पार्टी735532610016745.63
11-पडाव मध्यछोटेलालपरास्नातकभारतीय जनता पार्टी979221107319349.11
12-सचरंही पश्चिमीअनीताहाईस्कूलनिर्दलीय914040273022669.11
13-पडाव पश्चिमीरामशंकरप्राईमरीनिर्दलीय894893228012936.54
14-नया बाजारनीरज गुप्‍तास्नातकभारतीय जनता पार्टी983802210621652.17
15-मुटठीगंज दक्षिणीसीतारामजूनियर हाईस्कूलभारतीय जनता पार्टी947371539912437.69
16-मुटठीगज मध्यउत्तरीमु0 रिजवानहाईस्कूलनिर्दलीय805202187714430.32
17-मुटठीगंज उत्तरी पूर्वीपूनमप्राईमरीनिर्दलीय941566517217552.4
18-चांई टोला पश्चिमीविष्णु शरणइंटरनिर्दलीय953245774524455.71
19-मुटठीगंज उत्तरी पश्चिमीरमेश चन्द्रइंटरनिर्दलीय941566517216142.93
20-कहरान पूर्वीदेवता देवीप्राईमरीनिर्दलीय941545895721250.12
21-पडाव पूर्वीसारिका सिंहस्नातकनिर्दलीय983866229718758.99
22-गोला बाजार व कंजडानसंजू सोनीस्नातकनिर्दलीय991940090925467.91
23-सचरंहीपूर्वीमो0 निसारइंटरनिर्दलीय972141511112636.95
24-सचरंही मध्यहिनाहाईस्कूलनिर्दलीय983836771216446.99
25-सरचंही दक्षिणीनैयर बेगमप्राईमरीनिर्दलीय991819680114242.77
Advertisements

Rate This

Review It