Colonelganj Nagar Palika Member

वार्ड का नामउम्मीदवारशैक्षिक योग्यतापार्टी का नाममोबाइल नं०प्राप्त वैध मतप्राप्त मत %
1-ठठराहीबबलीप्राईमरीनिर्दलीय885845290015633.62
2-सकरौरा पश्चिमी आंशिकनसीबुद्दीनजूनियर हाईस्कूलनिर्दलीय726604037517430.31
3-सकरौरा उत्तरीअकबाल आलमजूनियर हाईस्कूलनिर्दलीय873798266111321.81
4-गाड़ी बाजार उत्तरीरामतेजप्राईमरीनिर्दलीय941577204229351.68
5-सोनादासी पुरवानुसरतजहाप्राईमरीनिर्दलीय991816999028052.34
6-नई बाजार दक्षिणीअकबाल रजाप्राईमरीनिर्दलीय945052507835467.69
7-बमपुलुस.1सावरून निशानिरक्षरनिर्दलीय770408921242575.49
8-सकरौरा दक्षिणीक्षेमेश्वर पाठकस्नातकभारतीय जनता पार्टी884007973824438.24
9-सकरौरा दक्षिणी आंशिकअब्दुल अजीजइंटरनिर्दलीय983923821416029.74
10-गाँधी नगर पश्चिमीप्रेमावतीप्राईमरीनिर्दलीय995647484840149.08
11-सरफराजगंजसाजदा खातूनजूनियर हाईस्कूलनिर्दलीय983803404229853.6
12-सकरौरा पूर्वीमो० रफ़ीजूनियर हाईस्कूलनिर्दलीय979595701921933.64
13-सदर बाजार पूर्वीनीरजस्नातकनिर्दलीय945345700014330.04
14-बालूगंज पश्चिमीजाहिदा बानोहाईस्कूलनिर्दलीय967059675827146.09
15-नई बाजार उत्तरीमो० इलियासइंटरनिर्दलीय945052628812828.38
16-सदर बाजारअब्दुल अलीमइंटरनिर्दलीय945052612618131.21
17-भैरोनाथ पुरवामो० साबिरप्राईमरीनिर्दलीय945294456427244.44
18-सकरौरा मध्यइरफ़ानजूनियर हाईस्कूलनिर्दलीय889697748327750.92
19-गाँधी नगर पूर्वीप्रेम चंद्रस्नातकनिर्दलीय991976291019636.03
20-गाड़ी बाजार दक्षिणीअनिल गुप्ताजूनियर हाईस्कूलनिर्दलीय912560608717732.84
21-बालूगंज पूर्वीशिव शंकरपरास्नातकनिर्दलीय730991178614825.26
22-नई बाजार पश्चिमीजुबेदाजूनियर हाईस्कूलनिर्दलीय812788723215930.81
23-गुड़ाहीसुमनपरास्नातकनिर्दलीय911505933224737.71
24-सदर बाजार दक्षिणीरजियाप्राईमरीनिर्दलीय945417654031057.62
25-सकरौरा पश्चिमी दक्षिणीमो0 जमीलप्राईमरीनिर्दलीय896014778230859.34

Rate This

Review It